Finanční služby

Naše společnost VIVA manipulační technika nabízí mnoho způsobů financování pořízení jak nové tak i starši manipulační techniky, ale též i příslušenství a oprav většího rozsahu.

Finanční leasing

Nejpoužívanější způsob financování pořízení techniky s minimální dobou trvání 36 měsíců. Finanční leasing umožňuje rozložení splátek do delšího časového období (od 12 do 84 měsíců). Perioda splátek je je buď měsíční nebo čtvrtletní.

Výhody:

* možnost regulování výše splátek v závislosti na výši akontace
* výhodné sazby pojištění zahrnuté do splátek
* splátky jsou daňovým nákladem a snižují tak daň ze zisku
* fixní, event. pohyblivé splátky

Zpětný leasing

Forma finančního leasingu, která umožňuje odkup Vaší stávající techniky na zpětný leasing. Tímto způsobem je možné získat finanční prostředky a Vaše technika Vám zůstává k dispozici.

Účelový úvěr

Zapůjčení finanční částky odvislé od hodnoty pořizované techniky a její měsíční splácení po Vámi zvolené období. Zpravidla je to 6 až 84 měsíců s možností předčasného splacení. Okamžikem podpisu úvěrové smlouvy se stáváte vlastníkem techniky. Není vyžadován ručitel a také úvěrové financování nepodléhá DPH z finančních služeb.

Účelový úvěr je možné využít i na financování finačně náročných oprav manipulační techniky.

Výhody:
* předmět se ihned stává majetkem zákazníka
* minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců)
* splátka úvěru není zatížena DPH
* zákazník - podnikatel provádí jeho daňové odpisy předmětu
* optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku
* jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení

Operativní leasing

Efektivní zajištění provozu, správy a obnovy Vašeho vozového parku manipulační techniky. Technika zůstává po celou dobu nájmu ve vlastnictví finanční společnosti, čímž na sebe přebírá investiční riziko a riziku vzniku škody na technice (poškození, odcizení, zničení, apod.) Po ukončení nájmu zpravidla předmět leasingu nepřechází z pronajímatele na nájemce. Jedná se o pronájem (na rozdíl od finančního leasingu), kdy obvykle doba pronájmu je kratší než životnost pronajímaného majetku. Účelem je zabezpečit společně s ostatními službami pro nájemce potřebný majetek, pro který není ze strany nájemce trvalé, dostatečné využití po celou jeho životnosti a který pro něj není vhodné kupovat do vlastnictví. Doba splácení je variabilní nejčastěji 60 měsíců.

Výhody:
* rovnoměrný plán investice, stabilní náklady v čase, nepracuje se s časovým rozlišením nákladů
* celé nájemné je oprávněným nákladem
* délka leasingu není limitována zákonem
* zákazník nemusí na konci leasingu předmět odkupovat

Full servis:
K operativnímu leasingu je možné sjednat kompletní full servis v předem stanoveném rozsahu, který je zahrnut v ceně leasingu resp. pronájmu.

* rychlá asistenční služba v případě poruchy stroje
* pravidelné servisní prohlídky a údržba předepsaná výrobcem včetně použitého materiálu
* kompletní zajištění servisu po celou dobu pronájmů zahrnujícího práci, materiál i cestovní náklady
* výměnu pneumatik
* náhradní stroj v případě odstavky pronajaté techniky po dobu opravy.


Prodej nové i použité manipulační techniky, financování
Slavomír Vinař

telefon +420 608 02 00 92

emailobchod@viva-manipulacni-technika.cz

© VIVA - manipulační technika s. r. o. 2015
Login
VIVA manipulační technika

Odkazy: Vybavení skladů a dílen | VZV - vysokozdvižné vozíky | Paletové vozíky | Půjčovna vysokozdvižných vozíků | Použité vysokozdvižné vozíky Linde | Hydraulické zdvižné plošiny a stoly | Vysokozdvižné vozíky | Pronájem vysokozdvižných vozíků | Manipulační vozíky | Vysokozdvižné vozíky DESTA


Webhosting