”V nouzi poznáš parťáka”

VIVA manipulační technika a její pracovníci pomáhají ...

Ne všichni lidé v dnešním světě mají to štěstí žít bezstarostně a jejich život je ztrpčován živelnými a osobními pohromami. Naše společnost se v rámci svých možností snaží finačně či materiálně pomoci těmto lidem, protože považujeme za samozřejmé pomoci, když nám to situace umožňuje. Na většinu pomocí aktivně přispívají i naši pracovníci, za což jim děkujeme!

Finanční pomoc dětem r.2013

Finanční pomoc dětem r.2013

Finanční pomoc pro děti - Simonku (8 let) a Vítka (11 let), kterým ve věku 35 let náhle zemřela maminka Veronika Reifová. Byla samoživitelkou a děti jsou nyní v nelehké situaci. Pokud by chtěl někdo přispět, bližší informace nalezne na:
http://www.diakoniecceltm.cz/prave-se-deje/kalendar-akci/pomozte-simonce-a-vitkovi/


Finanční pomoc Somálsku r.2011

VIVA pomáháFinanční příspěvek humanitární organizaci Člověk v tísni na pomoc suchem a nedostatkem potravin postiženému Somálsku v r. 2011.


Materiální sbírka pro Liberecko 2010

Naše společnost za pomoci zaměstnanců a občanů Lovosicka a okolí pořádala materiální sbírku pro povodněmi postižené Liberecko. Nejčastěji byly darovány čistící prostředky, dezifenkční prostředky, úklidové nářadí, pracovní nářadí pro odklízení nánosu, balená voda, vitamíny a oblečení. Našel se však i dárce, který poskytl televizi. Lidé ktěří přišli o vše, určitě tyto věci uvítali.
1. zásilkabalenínakládka a odvoz

 

Z finační sbírky kolektivu pracovníků firmy byly pořízeny repelenty a zaslány do postiženého Liberecka.


Finanční pomoc při povodních v r.2010

Finanční pomoc při povodních v r.2010

 

Finanční příspěvek humanitární organizaci Člověk v tísni na odstranění následků povodní na Liberecku v r. 2010.


Haity 2010

Haity 2010

 

Finanční příspěvek humanitární organizaci Člověk v tísni na odstranění následků živelné pohromy.


Finační pomoc při povodních 2009

Finační pomoc při povodních 2009

 

Firma a její pracovníci společně přispěli postižené rodině.

© VIVA - manipulační technika s. r. o. 2015
Login
VIVA manipulační technika

Odkazy: Vybavení skladů a dílen | VZV - vysokozdvižné vozíky | Paletové vozíky | Půjčovna vysokozdvižných vozíků | Použité vysokozdvižné vozíky Linde | Hydraulické zdvižné plošiny a stoly | Vysokozdvižné vozíky | Pronájem vysokozdvižných vozíků | Manipulační vozíky | Vysokozdvižné vozíky DESTA


Webhosting